سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click per aggiornare

Inserisci dominio


uniqueweb.ir

Analisi sito web uniqueweb.ir

 Generato il Luglio 14 2017 01:53 AM

Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !


Il punteggio e 86/100

SEO Content

Title

گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع سایت و فروشگاهLunghezza : 55

Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description

گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتی | برنامه نویسی نرم افزار تحت وب | سئو و بهینه سازی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتیLunghezza : 149

Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.
Keywords

طراحی سایت,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سایت با وردپرس,طراحی سایت وردپرس,طراحی سایت رایگانBuono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.
Proprieta Contenuto
locale fa_IR
type website
title گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع سایت و فروشگاه | گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتی | برنامه نویسی نرم افزار تحت وب | سئو و بهینه سازی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتی
description گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتی | برنامه نویسی نرم افزار تحت وب | سئو و بهینه سازی انواع وبسایت و فروشگاه اینترنتی
url http://uniqueweb.ir/
site_name گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع سایت و فروشگاه
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 4 0 0 0 0
 • [H1] گروه برنامه نویسی یونیک وب | طراحی انواع سایت و فروشگاه
 • [H2] طراحی انواع سایت
 • [H2] طراحی انواع فروشگاه اینترنتی
 • [H2] سئو و بهینه سازی
 • [H2] برنامه نویسی انواع نرم افزار تحت وب
Images Abbiamo trovato 13 immagini in questa pagina web.

Buono, molte o tutte le tue immagini hanno attributo alt
Text/HTML Ratio Ratio : 15%

Buono, il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e maggiore di 15, e minore di 25 percento.
Flash Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

URL Rewrite Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links Abbiamo trovato un totale di 6 links inclusi 0 link(s) a filesSEO Keywords

Keywords Cloud های انواع سایت پشتیبانی طراحی گروه نویسی برنامه یونیک خود
Consistenza Keywords
Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings
سایت 16
طراحی 15
یونیک 9
انواع 9
خود 8

Usabilita

Url Dominio : uniqueweb.ir
Lunghezza : 12
Favicon Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
language Buono. La tua lingua dichiarata fa.
Dublin Core Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

Doctype HTML 5
Encoding Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C Errori : 0
Avvisi : 0
Email Privacy Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.
Perfetto. Nessun codice css inline e stato trovato nei tags HTML!
Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.
Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Ottimizzazione

XML Sitemap Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.

http://uniqueweb.ir/sitemap.xml
Robots.txt http://uniqueweb.ir/robots.txt

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


34 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://uniqueweb.ir/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_fd27013b5ad2541ac3d68231c197f054.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Codystar
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 1,4 MiB (riduzione del 97%).

 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/site.png potrebbe consentire di risparmiare 364 KiB (riduzione del 98%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/app.png potrebbe consentire di risparmiare 363,6 KiB (riduzione del 98%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/store.png potrebbe consentire di risparmiare 360,3 KiB (riduzione del 97%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/seo.png potrebbe consentire di risparmiare 357,6 KiB (riduzione del 96%).
 • La compressione di https://tools.hostiran.net/badge/3c2ab08f73f875a1b43c13a5e8b73fe9b38fcb66b0e2ba8930559ca1c71dcbdb-MTUwNTU3MjEyMg==-dW5pcXVld2ViLmly-Blue potrebbe consentire di risparmiare 957 B (riduzione del 37%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuti)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
Mostra come risolvere il problema
  6 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.


100 / 100    Esperienza utente
  5 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla configurazione di viewport.

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione.

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle dimensioni appropriate dei target dei tocchi.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'utilizzo di dimensioni di carattere leggibili.


40 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://uniqueweb.ir/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_fd27013b5ad2541ac3d68231c197f054.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Codystar
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 1,4 MiB (riduzione del 97%).

 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/site.png potrebbe consentire di risparmiare 364 KiB (riduzione del 98%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/app.png potrebbe consentire di risparmiare 363,6 KiB (riduzione del 98%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/store.png potrebbe consentire di risparmiare 360,3 KiB (riduzione del 97%).
 • La compressione di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/services-icons/seo.png potrebbe consentire di risparmiare 357,6 KiB (riduzione del 96%).
 • La compressione di https://tools.hostiran.net/badge/976e481a27457326d569b7a9782a9f639a45a85304ccb84afb050f9333ca81ac-MTUwNTU3MjEyNA==-dW5pcXVld2ViLmly-Blue potrebbe consentire di risparmiare 957 B (riduzione del 37%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/gplus.png potrebbe consentire di risparmiare 896 B (riduzione del 42%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/telegram.png potrebbe consentire di risparmiare 791 B (riduzione del 42%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/instagram.png potrebbe consentire di risparmiare 729 B (riduzione del 41%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/twitter.png potrebbe consentire di risparmiare 715 B (riduzione del 40%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/facebook.png potrebbe consentire di risparmiare 683 B (riduzione del 42%).
 • La compressione e il ridimensionamento di http://uniqueweb.ir/wp-content/themes/uniqueweb/images/social-icons/email.png potrebbe consentire di risparmiare 655 B (riduzione del 36%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuti)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
Mostra come risolvere il problema
  7 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.*I risultati vengono memorizzati nella cache per 30 s. Se hai apportato modifiche alla tua pagina, aspetta 30 s prima di eseguire di nuovo il test.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes