سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click per aggiornare

Inserisci dominio


technomech.ir

Analisi sito web technomech.ir

 Generato il Febbraio 13 2020 21:08 PM

Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !


Il punteggio e 59/100

SEO Content

Title

تکنو مکانیکLunghezza : 11

Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description

تکنو مکانیک :: وبسایتی در زمینه ارائه و دانلود کتابها ، جزوه ها ، پروژه ها و تکنولوژیهای جدید در زمینه رشته های فنی و مهندسی به ویژه مکانیک,تکنو مکانیکLunghezza : 153

Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.
Keywords

تکنو مکانیکBuono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 5 0 0 0 0
 • [H1] www.technomech.ir
 • [H2] دانلود پاورپوینت و word بررسی سیستم سوخت رسانی انژکتوری
 • [H2] دانلود مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
 • [H2] دانلود مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتابها
 • [H2] دانلود مقاله آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 • [H2] دانلود مقاله تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
Images Abbiamo trovato 21 immagini in questa pagina web.

3 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio Ratio : 20%

Buono, il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e maggiore di 15, e minore di 25 percento.
Flash Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa che in contenuto inserito negli Iframe non puo essere indicizzato.

URL Rewrite Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links Abbiamo trovato un totale di 0 links inclusi 0 link(s) a filesAnchor Type Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud برای این ترجمه شغلی حسابداری است دانلود بازديد های مقاله
Consistenza Keywords
Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings
مقاله 92
دانلود 83
های 54
حسابداری 44
است 31

Usabilita

Url Dominio : technomech.ir
Lunghezza : 13
Favicon Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
language Buono. La tua lingua dichiarata fa.
Dublin Core Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

Doctype XHTML 1.0 Transitional
Encoding Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C Errori : 660
Avvisi : 41
Email Privacy Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML
Deprecated tags Occorrenze
<center> 11
<font> 386
Tags HTML deprecati sono tags HTML che non vengono piu utilizzati. Ti raccomandiamo di rimuoverli o sostituire questi tags HTML perche ora sono obsoleti.
Suggerimenti per velocizzare
Attenzione! Cerca di evitare di utilizzare nested tables in HTML.
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.
Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.
Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Ottimizzazione

XML Sitemap Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.

http://technomech.ir/sitemap.xml
http://technomech.ir/sitemap.xml
Robots.txt http://technomech.ir/robots.txt

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics Non trovato

Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.

Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.

PageSpeed Insights


72 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 2 risorse script di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 2% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://technomech.ir/js/site.js
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • http://up.technomech.ir/up/technomech/Pictures/ddd.jpeg (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/backgroundimage.png (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/stats.gif (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/jpg/buy.png (scadenza non specificata)
Mostra come risolvere il problema
Minimizza JavaScript
La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

Minimizza JavaScript per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 147 B (riduzione del 17%).

 • La minimizzazione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js potrebbe consentire di risparmiare 147 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 90,5 KiB (riduzione del 57%).

 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/1228740/articles.jpg potrebbe consentire di risparmiare 26,7 KiB (riduzione del 65%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg potrebbe consentire di risparmiare 22,4 KiB (riduzione del 63%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174376/739.png potrebbe consentire di risparmiare 11,2 KiB (riduzione del 58%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174416/741.png potrebbe consentire di risparmiare 8,3 KiB (riduzione del 48%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174374/1111.png potrebbe consentire di risparmiare 8,1 KiB (riduzione del 49%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174410/740.png potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 50%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2303564/742.png potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 47%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png potrebbe consentire di risparmiare 758 B (riduzione del 59%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif potrebbe consentire di risparmiare 458 B (riduzione del 32%).
Mostra come risolvere il problema
  6 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.


58 / 100    Esperienza utente
  Soluzioni da implementare:
Configura la viewport
Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

Configura una viewport per questa pagina.

Mostra come risolvere il problema
Imposta dimensioni appropriate per target tocco
Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di ingrandire questi target dei tocchi per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

 • Il target dei tocchi <a href="http://technomech.ir/">تکنو مکانیک</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="text" name="q"> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="submit"> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="http://technomech.ir/archive">آرشيو</a> e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="http://technom…12/مکانیک.html">مکانیک</a> e altri 199 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="text" name="search"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
 • Il target dei tocchi <input id="rbuser_hh" type="text" name="username"> e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="submit" name="submit_login"> è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
 • Il target dei tocchi <a href="javascript:SendComment(742)">نظرات (0)</a> e altri 111 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="Javascript:" class="one-star">1</a> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="Javascript:" class="two-stars">2</a> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="Javascript:" class="three-stars">3</a> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="Javascript:" class="four-stars">4</a> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="Javascript:" class="five-stars">5</a> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="http://technomech.ir/pages/2">2</a> e altri 12 sono vicini ad altri target dei tocchi.
 • Il target dei tocchi <input id="username_f" type="text" name="username"> e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="#"></a> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="button" name="submitreg"> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="submit" name="sub"> e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.
 • Il target dei tocchi <input id="linktitle" type="text" name="linktitle"> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi.
Mostra come risolvere il problema
Utilizza dimensioni di carattere leggibili
Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. Utilizza dimensioni di caratteri leggibili per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

 • Il testo دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo ورود به سايت e altri 8 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo دانلود رایگان…ید ترجمه فارسی e altri 10 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo تکنو مکانیک :…انیک می باشد. e altri 13 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo کتاب _ جزوه _ حل المسائل e altri 8 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo » e altri 143 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo دانلود مقاله ا…امین الکترونیک e altri 131 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo بازديد: 20155 e altri 81 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo نام کاربری : e altri 10 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 e altri 46 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo دانلود مقاله ا…امین الکترونیک e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo مشخصات فايل: viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo مشخصات فايل پروژه e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo بررسی سیستم سو…رسانی انژکتوری viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo عدد فایل پاورپوینت در e altri 6 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo powerpoint viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo 2 e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo 43 و 39 e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo قسمتي از متن پروژه : viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo درآلمان اختراع…ان گفت انژکتور e altri 6 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo injector e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo دانلود رايگان…ايل براي نمايش viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo قيمت فايل اصلي…فقط 5000 تومان viene visualizzato con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo کد شناسایی مطلب: e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo 742 e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo چهار شنبه 13 /…ويسنده: کاظمی| e altri 29 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo بازديد: 2885 e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo دانلود رایگان…ن الکترونیک: � e altri 48 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo | e altri 28 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
 • Il testo استفاده از کار…ه چند مرحله ای e altri 11 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo حسابداری e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo استفاده از کار…ه چند مرحله ای e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo : e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo حسابداری e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo 28 e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS).
 • Il testo صفحه e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo ترجمه چکيده مقاله: e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS).
 • Il testo این مقاله پاسخ…ینه میپردازیم. e altri 10 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo دانلود فايل مقاله e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS).
 • Il testo PDF e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS).
 • Il testo تنظیم کنندگان…انجام می دهد. e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo کلیدواژه: انتخ…تحصیل کننده ها e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo صفحات سايت [14…فحه موجود است] viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo 1 viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo صفحه بعد e altri 12 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo ... viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo لینک نمایید سپ…ا قرار میگیرد. e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo ترجمه مقاله is…پروژه دانشجویی e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo هر گونه کپي بر…د قانوني دارد. e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).
 • Il testo تکنو مکانیک viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS).

I seguenti frammenti di testo hanno un'altezza della riga ridotta. Aumenta l'altezza della riga per renderli più leggibili.

 • Il testo تنظیم کنندگان…انجام می دهد. e altri 2 hanno un'interlinea pari solo al 100% delle dimensioni dei caratteri.
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Imposta le dimensioni per la visualizzazione
L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 1.058 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 980 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

 • L'elemento <form>دوشنبه 22 اردیبهشت 1399</form> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <h1>www.technomech.ir</h1> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="items">صفحه نخست آرشي…راک نقشه سايت</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_title">دانلود رایگان…ید ترجمه فارسی</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <img src="http://up.tech…0/articles.jpg"> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_title">درباره سايت</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_content">تکنو مکانیک :…انیک می باشد.</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_title">موضوعات</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>کتاب _ جزوه _ حل المسائل</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…12/مکانیک.html">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[32]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…/13/عمران.html">عمران</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[22]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…at/26/برق.html">برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[7]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>سمینار و تحقیق</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…14/مکانیک.html">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[31]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…/15/عمران.html">عمران</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[11]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…at/27/برق.html">برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[7]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/32">کامپیوتر</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/35">الکترونیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[2]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>گزارش کار</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…ته-مکانیک.html">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[82]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…شته-عمران.html">عمران</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[79]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…-رشته-برق.html">برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[25]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>آموزش نرم افزار</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…24/مکانیک.html">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[6]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…/25/عمران.html">عمران</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[4]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technom…at/28/برق.html">برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>پایان نامه</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/30">کامپیوتر</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/31">مهندسی برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/33">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[4]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/34">الکترونیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[5]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>پروژه و پایان نامه</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/39">پروژه و پایان نامه</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>مقالات ISI ترجمه شده</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/41">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[19]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/42">عمران</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[11]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/43">معماری</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[2]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/44">برق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[159]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/45">الکترونیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[138]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/51">مواد و متالورژی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/46">فناوری اطلاعات</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/52">کامپیوتر</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[61]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/48">مدیریت</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[62]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/49">حسابداری</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[38]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/50">بازار یابی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[16]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/47">اقتصاد</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[82]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/53">علوم اجتماعی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/54">روانشناسی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[14]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/55">ترافیک و حمل و نقل</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/56">پزشکی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[26]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/57">مهندسی سیستم ها</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/58">مهندسی تاسیسات</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/59">جغرافیا</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/60">مدلسازی و ارزیابی شناختی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/61">صنایع غذایی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/62">ریاضیات و آمار</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/63">مدیریت منابع انسانی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/64">تجارت</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[2]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/65">زمین شناسی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/66">بانکداری و امور مالی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/67">کارآفرینی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[4]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/68">زیست</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[19]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/69">کشاورزی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/70">داروسازی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/71">حقوق</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/72">زبان نگلیسی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/73">مهندسی فرآیندها</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/74">شیمی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[13]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/75">معارف اسلامی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/76">تکنولوژی آموزش</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/84">ورزش و تربیت بدنی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/85">فیزیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[0]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/86">جهانگردی و گردشگری</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/87">علوم سیاسی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/90">علوم تربیتی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>گزارش کارآموزی</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/78">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/79">کامپیوتر</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[1]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/80">برق و الکترونیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/81">صنایع غذایی</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/82">شیمی و پلیمر</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/83">فناوری اطلاعات IT</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>پاورپوینت و ورد</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/cat/89">مکانیک</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>[11]</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_title">جستجو</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <input type="text" name="search"> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="block_title">آمار سايت</div> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <td>نام کاربری :</td> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <td>رمز عبور :</td> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <td></td> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <br> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <a href="http://technomech.ir/forget">رمز عبور را فراموش کردم ؟</a> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <hr> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <img src="http://up.tech…aleb/stats.gif"> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>آمار کاربران</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <hr> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <img src="http://up.tech…servertime.png"> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>آمار بازديد</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <font>»</font> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <b>دوشنبه 22 اردیبهشت 1399</b> non rientra nella visualizzazione.
 • L'elemento <div class="footer">کليه حقوق براي…د قانوني دارد.</div> non rientra nella visualizzazione.
Mostra come risolvere il problema
  1 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.


82 / 100    Velocità
  Possibili soluzioni:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • http://up.technomech.ir/up/technomech/Pictures/ddd.jpeg (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/backgroundimage.png (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/stats.gif (scadenza non specificata)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/jpg/buy.png (scadenza non specificata)
Mostra come risolvere il problema
Minimizza JavaScript
La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

Minimizza JavaScript per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 147 B (riduzione del 17%).

 • La minimizzazione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js potrebbe consentire di risparmiare 147 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 2 risorse script di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 3% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://technomech.ir/js/site.js
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 90,5 KiB (riduzione del 57%).

 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/1228740/articles.jpg potrebbe consentire di risparmiare 26,7 KiB (riduzione del 65%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg potrebbe consentire di risparmiare 22,4 KiB (riduzione del 63%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174376/739.png potrebbe consentire di risparmiare 11,2 KiB (riduzione del 58%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174416/741.png potrebbe consentire di risparmiare 8,3 KiB (riduzione del 48%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174374/1111.png potrebbe consentire di risparmiare 8,1 KiB (riduzione del 49%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2174410/740.png potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 50%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/view/2303564/742.png potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 47%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png potrebbe consentire di risparmiare 758 B (riduzione del 59%).
 • La compressione di http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif potrebbe consentire di risparmiare 458 B (riduzione del 32%).
Mostra come risolvere il problema
  6 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.*I risultati vengono memorizzati nella cache per 30 s. Se hai apportato modifiche alla tua pagina, aspetta 30 s prima di eseguire di nuovo il test.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes