سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click per aggiornare

Inserisci dominio


isfahan-novinhard.ir

Analisi sito web isfahan-novinhard.ir

 Generato il Dicembre 07 2017 13:42 PM

Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !


Il punteggio e 63/100

SEO Content

Title

|نوین هارد اصفهان|تعمیر هارد در اصفهان| بازیابی اطلاعات در اصفهان|تعمیر لپ تاپ در اصفهان| - صفحه اولLunghezza : 100

Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Description

نوین هارد اصفهان بزرگترین و معتبر ترین مرکز بازیابی اطلاعات در اصفهان می باشد. اصفهان، خیابان طالقانی، بازار بزرگ کامپیوتر ،پلاک 169Lunghezza : 134

Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.
Keywords

نوین هارد،اصفهان،نوین هارد اصفهان، تعمیرات هارد،تعمیر هارد،هارد،اصفهان،لپ تاپ، تعمیر لپتاپ در اصفهان،تعمیر ، ریکاوری اطلاعات،بازیابی اطلاعات، هارد اینترنال،هارد اکسترنال،هارد دیسک،ام ار تی،mrt،تعمیر مBuono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 2 0 0 0
 • [H3] خدمات تخصصی و فوق تخصصی ما:
 • [H3] چرا نوین هارد؟
Images Abbiamo trovato 11 immagini in questa pagina web.

Buono, molte o tutte le tue immagini hanno attributo alt
Text/HTML Ratio Ratio : 12%

Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 15 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
Flash Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

URL Rewrite Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links Abbiamo trovato un totale di 0 links inclusi 0 link(s) a filesAnchor Type Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud follow راه مشتریان هارد این via اصفهان خدمات نوین ارائه
Consistenza Keywords
Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings
نوین 6
هارد 6
اصفهان 5
follow 3
راه 3

Usabilita

Url Dominio : isfahan-novinhard.ir
Lunghezza : 20
Favicon Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
language Non hai specificato la lingua. Usa questo generatore gratuito di meta tags generator per dichiarare la lingua che intendi utilizzare per il tuo sito web.
Dublin Core Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

Doctype HTML 5
Encoding Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C Errori : 0
Avvisi : 11
Email Privacy Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4).
Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6).
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Ottimizzazione

XML Sitemap Non trovato

Il tuo sito web non ha una sitemap XML - questo può essere problematico.

A elenca sitemap URL che sono disponibili per la scansione e possono includere informazioni aggiuntive come gli ultimi aggiornamenti del tuo sito, frequenza delle variazioni e l'importanza degli URL. In questo modo i motori di ricerca di eseguire la scansione del sito in modo più intelligente.
Robots.txt http://isfahan-novinhard.ir/robots.txt

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics Non trovato

Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.

Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.

PageSpeed Insights


53 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • http://isfahan-novinhard.ir/images/adrs_JPJ.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/brands.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/site-2.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/slid_1.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/hard_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/laptop_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/recovery_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/tablet_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/images/dummy.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/bullet.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_left.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_right.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/loader.gif (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/dynamic-captions.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/static-captions.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-migrate.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-noconflict.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/insta.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/sprite-white.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/tel.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/caption.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/html5fallback.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/templates/novinhard/css/template.css (scadenza non specificata)
Mostra come risolvere il problema
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 7 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-noconflict.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/caption.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/html5fallback.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/dynamic-captions.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/static-captions.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/templates/novinhard/css/template.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/css/template.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 325 KiB (riduzione del 53%).

 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/adrs_JPJ.jpg potrebbe consentire di risparmiare 246,9 KiB (riduzione del 70%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/slid_1.jpg potrebbe consentire di risparmiare 18,1 KiB (riduzione del 17%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/laptop_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,8 KiB (riduzione del 58%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/recovery_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,6 KiB (riduzione del 50%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/tablet_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 55%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/brands.jpg potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 23%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/images/dummy.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 73%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/hard_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 12%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/bullet.png potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 59%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_right.png potrebbe consentire di risparmiare 364 B (riduzione del 24%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_left.png potrebbe consentire di risparmiare 319 B (riduzione del 22%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/insta.png potrebbe consentire di risparmiare 268 B (riduzione del 32%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/tel.png potrebbe consentire di risparmiare 212 B (riduzione del 21%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Minimizza CSS
La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Minimizza CSS per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 3,2 KiB (riduzione del 33%).

 • La minimizzazione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 34%) dopo la compressione.
 • La minimizzazione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css potrebbe consentire di risparmiare 234 B (riduzione del 21%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
Dai la priorità ai contenuti visibili
La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. Dai la priorità ai contenuti visibili necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

 • È stato possibile visualizzare soltanto circa il 61% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:14.
Mostra come risolvere il problema
  5 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.


75 / 100    Esperienza utente
  Soluzioni da implementare:
Imposta le dimensioni per la visualizzazione
L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 845 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

 • L'elemento <img src="/images/adrs_JPJ.jpg"> non rientra nella visualizzazione.
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Imposta dimensioni appropriate per target tocco
Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di ingrandire questi target dei tocchi per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

 • Il target dei tocchi <div class="bullet first selected"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <div class="bullet"> è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <div class="bullet last"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Mostra come risolvere il problema
  3 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla configurazione di viewport.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'utilizzo di dimensioni di carattere leggibili.


64 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • http://isfahan-novinhard.ir/images/adrs_JPJ.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/brands.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/site-2.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/slid_1.jpg (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/hard_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/laptop_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/recovery_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/images/template/tablet_logo.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/images/dummy.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/bullet.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_left.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_right.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/loader.gif (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/dynamic-captions.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/static-captions.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-migrate.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-noconflict.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery.min.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/insta.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/sprite-white.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/tel.png (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/caption.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/html5fallback.js (scadenza non specificata)
 • http://isfahan-novinhard.ir/templates/novinhard/css/template.css (scadenza non specificata)
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 325 KiB (riduzione del 53%).

 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/adrs_JPJ.jpg potrebbe consentire di risparmiare 246,9 KiB (riduzione del 70%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/slid_1.jpg potrebbe consentire di risparmiare 18,1 KiB (riduzione del 17%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/laptop_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,8 KiB (riduzione del 58%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/recovery_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,6 KiB (riduzione del 50%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/tablet_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 55%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/brands.jpg potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 23%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/images/dummy.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 73%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/images/template/hard_logo.png potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 12%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/bullet.png potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 59%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_right.png potrebbe consentire di risparmiare 364 B (riduzione del 24%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/assets/large_left.png potrebbe consentire di risparmiare 319 B (riduzione del 22%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/insta.png potrebbe consentire di risparmiare 268 B (riduzione del 32%).
 • La compressione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/icons/tel.png potrebbe consentire di risparmiare 212 B (riduzione del 21%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Minimizza CSS
La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Minimizza CSS per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 3,2 KiB (riduzione del 33%).

 • La minimizzazione di http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 34%) dopo la compressione.
 • La minimizzazione di http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css potrebbe consentire di risparmiare 234 B (riduzione del 21%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 7 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-noconflict.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/caption.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/system/js/html5fallback.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://isfahan-novinhard.ir/media/mod_social_slider/css/style.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/settings.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/dynamic-captions.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/media/com_uniterevolution2/assets/rs-plugin/css/static-captions.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/templates/novinhard/css/template.css
 • http://isfahan-novinhard.ir/css/template.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css
Mostra come risolvere il problema
Dai la priorità ai contenuti visibili
La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. Dai la priorità ai contenuti visibili necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

 • È stato possibile visualizzare soltanto circa il 17% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:14.
Mostra come risolvere il problema
  5 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.*I risultati vengono memorizzati nella cache per 30 s. Se hai apportato modifiche alla tua pagina, aspetta 30 s prima di eseguire di nuovo il test.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes