سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click per aggiornare

Inserisci dominio


amirhosein-n.blog.ir

Analisi sito web amirhosein-n.blog.ir

 Generato il Agosto 13 2017 02:39 AM

Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !


Il punteggio e 47/100

SEO Content

Title

Amir Hossein NaseriLunghezza : 19

Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description

وب شخصی امیرحسینLunghezza : 16

Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords

امیرحسین ناصری,بازگشت awini,awini,وبلاگ دوم awiniBuono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 4 0 0 0 0
 • [H1] Amir Hossein Naseri
 • [H2] Amir Hossein Naseri
 • [H2] وب شخصی امیرحسین
 • [H2] Battlefield 1
 • [H2] کانتر استرایک: حمله جهانی/Counter Strike Global Offensive
Images Abbiamo trovato 7 immagini in questa pagina web.

3 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio Ratio : 13%

Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 15 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
Flash Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

URL Rewrite Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
In-page links Abbiamo trovato un totale di 14 links inclusi 3 link(s) a filesAnchor Type Juice
خانه Interno Passing Juice
تماس با من Interno Passing Juice
این وبلاگ را دنبال کنید Externo Passing Juice
مرداد ۱۳۹۶ Interno Passing Juice
Battlefield 1 Interno Passing Juice
کانتر استرایک: حمله جهانی/Counter Strike Global Offensive Interno Passing Juice
ساخت وبلاگ Interno Passing Juice
بلاگ Externo Passing Juice
بیان Externo Passing Juice
- Interno Passing Juice
- Interno Passing Juice
- Interno Passing Juice
- Interno Passing Juice
- Externo Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud کانتر global offensive حمله امیرحسین strike amir battlefield استرایک جهانیcounter
Consistenza Keywords
Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings
حمله 4
استرایک 4
جهانیcounter 4
strike 4
offensive 4

Usabilita

Url Dominio : amirhosein-n.blog.ir
Lunghezza : 20
Favicon Molto male. Non abbiamo trovato shortcut icon. Le icone sono una tra le tante semplici possibilita per attirare regolarmente visitatori al tuo sito.
Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
language Non hai specificato la lingua. Usa questo generatore gratuito di meta tags generator per dichiarare la lingua che intendi utilizzare per il tuo sito web.
Dublin Core Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

Doctype HTML 5
Encoding Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C Errori : 7
Avvisi : 1
Email Privacy Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.
Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.
Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Ottimizzazione

XML Sitemap Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.

http://amirhosein-n.blog.ir/sitemap.xml
http://amirhosein-n.blog.ir/sitemap.xml
Robots.txt http://amirhosein-n.blog.ir/robots.txt

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


71 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://blog.ir/media/script/blog.min.js?X7DmQz

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://blog.ir/media/css/sharedrtl.css?V8ng9j
 • http://amirhosein-n.blog.ir/static/XjgfjW73Brg/748362026/style.css
Mostra come risolvere il problema
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 145,4 KiB (riduzione del 59%).

 • La compressione di http://pocketgames.ir/wp-content/uploads/2017/02/Battlefield_1_PC_Cover_Art.jpg potrebbe consentire di risparmiare 109,3 KiB (riduzione del 68%).
 • La compressione di http://pocketgames.ir/pocketgames/pic/counter%20strike%20global%20offensive/p.jpg potrebbe consentire di risparmiare 35,2 KiB (riduzione del 42%).
 • La compressione di http://blog.ir/media/images/search.png?_2d5FF potrebbe consentire di risparmiare 940 B (riduzione del 71%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Abilita la compressione
La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

Attiva la compressione per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 834 B (riduzione del 68%).

 • La compressione di http://radar.bayan.ir/bl!gctzskVWhAI/rb.gif?v=e potrebbe consentire di risparmiare 834 B (riduzione del 68%).
Mostra come risolvere il problema
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
Mostra come risolvere il problema
Minimizza CSS
La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Minimizza CSS per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 18%).

 • La minimizzazione di http://amirhosein-n.blog.ir/static/XjgfjW73Brg/748362026/style.css potrebbe consentire di risparmiare 951 B (riduzione del 18%) dopo la compressione.
 • La minimizzazione di http://blog.ir/media/css/sharedrtl.css?V8ng9j potrebbe consentire di risparmiare 630 B (riduzione del 18%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
  5 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.


68 / 100    Esperienza utente
  Soluzioni da implementare:
Configura la viewport
Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

Configura una viewport per questa pagina.

Mostra come risolvere il problema
Utilizza dimensioni di carattere leggibili
Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. Utilizza dimensioni di caratteri leggibili per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

 • Il testo خانه viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo تماس با من viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo وب شخصی امیرحسین viene visualizzato con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo پربیننده ترین مطالب e altri 5 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo این وبلاگ را دنبال کنید viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
 • Il testo بازدیدکننده‌‌های امروز e altri 9 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo ۳۱۲ e altri 9 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo مرداد ۱۳۹۶ viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo (۲) viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo کانتر استرایک:…obal Offensive e altri 5 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۰۷ e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo کانتر استرایک:…obal Offensive e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
 • Il testo ادامه مطلب e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
 • Il testo ۰ نظر e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo ۰ e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo امیرحسین ناصری e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo ساخت وبلاگ e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
 • Il testo ، رسانه متخصصان و اهل قلم e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Imposta dimensioni appropriate per target tocco
Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di ingrandire questi target dei tocchi per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

 • Il target dei tocchi <a href="/" class="selected">خانه</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/page/%D8%AA%D…7-%D9%85%D9%86" class="">تماس با من</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <input type="submit" class="submit"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a id="followThis" href="http://blog.ir…sein-n.blog.ir" class="followThis">این وبلاگ را دنبال کنید</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/1396/05/22/Battlefield-1">Battlefield 1</a> e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/process/rate_…/XQs30o-tgfw/2" class="rate-button">۰</a> e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/process/rate_…/XQs30o-tgfw/2" class="rate-button">۰</a> e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/process/rate_…/XQs30o-tgfw/1" class="rate-button">۰</a> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="http://blog.ir">بلاگ</a> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="/rss/" class="rss"> è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="//bayanbox.ir/" class="bayanbox"> è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="//blog.ir/" class="blog"> è vicino ad altri 3 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="//bayan.ir/" class="bayan"> è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
 • Il target dei tocchi <a href="http://templat…t/template-334" class="templates"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Mostra come risolvere il problema
  2 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione.


81 / 100    Velocità
  Soluzioni da implementare:
Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 145,4 KiB (riduzione del 59%).

 • La compressione di http://pocketgames.ir/wp-content/uploads/2017/02/Battlefield_1_PC_Cover_Art.jpg potrebbe consentire di risparmiare 109,3 KiB (riduzione del 68%).
 • La compressione di http://pocketgames.ir/pocketgames/pic/counter%20strike%20global%20offensive/p.jpg potrebbe consentire di risparmiare 35,2 KiB (riduzione del 42%).
 • La compressione di http://blog.ir/media/images/search.png?_2d5FF potrebbe consentire di risparmiare 940 B (riduzione del 71%).
Mostra come risolvere il problema
  Possibili soluzioni:
Abilita la compressione
La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

Attiva la compressione per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 836 B (riduzione del 68%).

 • La compressione di http://radar.bayan.ir/bl!gctzskVWhAI/rb.gif?v=e potrebbe consentire di risparmiare 836 B (riduzione del 68%).
Mostra come risolvere il problema
Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 ore)
Mostra come risolvere il problema
Minimizza CSS
La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Minimizza CSS per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 18%).

 • La minimizzazione di http://amirhosein-n.blog.ir/static/XjgfjW73Brg/748362026/style.css potrebbe consentire di risparmiare 951 B (riduzione del 18%) dopo la compressione.
 • La minimizzazione di http://blog.ir/media/css/sharedrtl.css?V8ng9j potrebbe consentire di risparmiare 630 B (riduzione del 18%) dopo la compressione.
Mostra come risolvere il problema
Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold
La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:

 • http://blog.ir/media/script/blog.min.js?X7DmQz

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:

 • http://blog.ir/media/css/sharedrtl.css?V8ng9j
 • http://amirhosein-n.blog.ir/static/XjgfjW73Brg/748362026/style.css
Mostra come risolvere il problema
  5 regole rispettate
Mostra dettagli
Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione.

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di risposta del server.

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il JavaScript.

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.*I risultati vengono memorizzati nella cache per 30 s. Se hai apportato modifiche alla tua pagina, aspetta 30 s prima di eseguire di nuovo il test.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes