سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click para actualizar

Introduce dominio


technomech.ir

Revisión web de technomech.ir

 Generado el 13 Febrero 2020 21:08 PM

Resultados antiguos? ACTUALIZAR !


La puntuación es 59/100

Contenido SEO

Título

تکنو مکانیکLongitud : 11

Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción

تکنو مکانیک :: وبسایتی در زمینه ارائه و دانلود کتابها ، جزوه ها ، پروژه ها و تکنولوژیهای جدید در زمینه رشته های فنی و مهندسی به ویژه مکانیک,تکنو مکانیکLongitud : 153

Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)

تکنو مکانیکBien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).
Propiedades Meta Og Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.
Titulos
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 5 0 0 0 0
 • [H1] www.technomech.ir
 • [H2] دانلود پاورپوینت و word بررسی سیستم سوخت رسانی انژکتوری
 • [H2] دانلود مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
 • [H2] دانلود مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتابها
 • [H2] دانلود مقاله آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 • [H2] دانلود مقاله تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
Imagenes Hemos encontrado 21 imágenes en esta web.

3 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML Ratio : 20%

Bien, el ratio entre texto y código HTML de esta página es mayor que 15, pero menor que 25 por ciento.
Flash Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.

Reescritura URL Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs
Enlaces en página Hemos encontrado un total de 0 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficherosAncla Tipo Jugo

Palabras Clave SEO

Nube de Palabras Clave شغلی برای بازديد مقاله های است دانلود ترجمه حسابداری این
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) Contenido Título Palabras Claves (Keywords) Descripción Titulos
مقاله 92
دانلود 83
های 54
حسابداری 44
است 31

Usabilidad

Url Dominio : technomech.ir
Longitud : 13
Favicon Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
language Genial. Has declarado el idioma fa.
Dublin Core Esta página no usa Dublin Core.

Documento

Tipo de documento (Doctype) XHTML 1.0 Transitional
Codificación Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C Errores : 660
Avisos : 41
Privacidad de los Emails Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Etiquetas obsoletas Ocurrencias
<center> 11
<font> 386
Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.
Consejos de Velocidad
Atención! Intenta evitar el uso de tablas en HTML.
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS.
Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript.
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto!

Movil

Optimización Móvil
Icono para Apple
Etiqueta Meta Viewport
Contenido Flash

Optimización

Mapa del sitio XML ¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.

http://technomech.ir/sitemap.xml
http://technomech.ir/sitemap.xml
Robots.txt http://technomech.ir/robots.txt

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica No disponible

No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

PageSpeed Insights


72 / 100    Velocidad
  Elementos que debes corregir:
Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

Se ha podido mostrar aproximadamente un 2 % del contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:

 • http://technomech.ir/js/site.js
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js
Mostrar cómo corregirlo
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

 • http://up.technomech.ir/up/technomech/Pictures/ddd.jpeg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/backgroundimage.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/stats.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/jpg/buy.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
Mostrar cómo corregirlo
Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 147 B (reducción del 17 %).

 • Si se reduce http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js, supondría un ahorro de 147 B (reducción del 17 %) después de la compresión.
Mostrar cómo corregirlo
Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 90,5 KB (reducción del 57 %).

 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/1228740/articles.jpg, supondría un ahorro de 26,7 KB (reducción del 65 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg, supondría un ahorro de 22,4 KB (reducción del 63 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174376/739.png, supondría un ahorro de 11,2 KB (reducción del 58 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174416/741.png, supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 48 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174374/1111.png, supondría un ahorro de 8,1 KB (reducción del 49 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174410/740.png, supondría un ahorro de 7 KB (reducción del 50 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2303564/742.png, supondría un ahorro de 5,7 KB (reducción del 47 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png, supondría un ahorro de 758 B (reducción del 59 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif, supondría un ahorro de 458 B (reducción del 32 %).
Mostrar cómo corregirlo
  6 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de páginas de destino

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta del servidor

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre la priorización de contenido visible


58 / 100    Experiencia de usuario
  Elementos que debes corregir:
Configurar ventana gráfica
Tu página no tiene ninguna ventana gráfica especificada. Esto hace que los dispositivos móviles procesen tu página como si apareciera en un navegador de escritorio, reduciéndola para que quepa en la pantalla móvil. Configura una ventana gráfica para que la página se procese correctamente en todos los dispositivos.

Configurar una ventana gráfica para esta página.

Mostrar cómo corregirlo
Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

 • El botón táctil <a href="http://technomech.ir/">تکنو مکانیک</a> está cerca de 1 botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="text" name="q"> y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="submit"> y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="http://technomech.ir/archive">آرشيو</a> y 3 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="http://technom…12/مکانیک.html">مکانیک</a> y 199 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="text" name="search"> está cerca de 1 botones táctiles.
 • El botón táctil <input id="rbuser_hh" type="text" name="username"> y 2 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="submit" name="submit_login"> está cerca de 2 botones táctiles.
 • El botón táctil <a href="javascript:SendComment(742)">نظرات (0)</a> y 111 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="Javascript:" class="one-star">1</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="Javascript:" class="two-stars">2</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="Javascript:" class="three-stars">3</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="Javascript:" class="four-stars">4</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="Javascript:" class="five-stars">5</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="http://technomech.ir/pages/2">2</a> y 12 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <input id="username_f" type="text" name="username"> y 5 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <a href="#"></a> y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="button" name="submitreg"> y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
 • El botón táctil <input type="submit" name="sub"> y 2 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <input id="linktitle" type="text" name="linktitle"> y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
Mostrar cómo corregirlo
Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer
El siguiente texto de tu página se visualiza de tal forma que puede resultar difícil de leer para algunos visitantes. Usa tamaños de fuente legibles para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Los siguientes fragmentos de texto tienen un tamaño de fuente pequeño. Aumenta el tamaño de la fuente para que sean más legibles.

 • سه شنبه 05 فروردین 1399 se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • ورود به سايت y 8 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • دانلود رایگان…ید ترجمه فارسی y 10 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • تکنو مکانیک :…انیک می باشد. y 13 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • کتاب _ جزوه _ حل المسائل y 8 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • » y 143 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • دانلود مقاله ا…امین الکترونیک y 131 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • بازديد: 20111 y 81 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • نام کاربری : y 10 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • سه شنبه 05 فروردین 1399 y 46 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • دانلود مقاله ا…امین الکترونیک y 4 más se visualizan solo con una altura de 7 píxeles (18 píxeles en CSS) final.
 • مشخصات فايل: se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • مشخصات فايل پروژه y 4 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • بررسی سیستم سو…رسانی انژکتوری se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • عدد فایل پاورپوینت در y 6 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • powerpoint se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • 2 y 1 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • 43 و 39 y 1 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
 • قسمتي از متن پروژه : se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • درآلمان اختراع…ان گفت انژکتور y 6 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • injector y 1 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • دانلود رايگان…ايل براي نمايش se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
 • قيمت فايل اصلي…فقط 5000 تومان se visualiza solo con una altura de 7 píxeles (18 píxeles en CSS) final.
 • کد شناسایی مطلب: y 4 más se visualizan solo con una altura de 7 píxeles (18 píxeles en CSS) final.
 • 742 y 4 más se visualizan solo con una altura de 7 píxeles (18 píxeles en CSS) final.
 • چهار شنبه 13 /…ويسنده: کاظمی| y 29 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • بازديد: 2839 y 4 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • دانلود رایگان…ن الکترونیک: � y 48 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • | y 28 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
 • استفاده از کار…ه چند مرحله ای y 11 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • حسابداری y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • استفاده از کار…ه چند مرحله ای y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • : y 3 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • حسابداری y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • 28 y 3 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
 • صفحه y 3 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • ترجمه چکيده مقاله: y 3 más se visualizan solo con una altura de 7 píxeles (18 píxeles en CSS).
 • این مقاله پاسخ…ینه میپردازیم. y 10 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • دانلود فايل مقاله y 7 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS).
 • PDF y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
 • تنظیم کنندگان…انجام می دهد. y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • کلیدواژه: انتخ…تحصیل کننده ها y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • صفحات سايت [14…فحه موجود است] se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • 1 se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • صفحه بعد y 12 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • ... se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • لینک نمایید سپ…ا قرار میگیرد. y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • ترجمه مقاله is…پروژه دانشجویی y 1 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • هر گونه کپي بر…د قانوني دارد. y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).
 • تکنو مکانیک se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS).

Los siguientes fragmentos de texto tienen una altura de línea reducida. Aumenta la altura de la línea para que sean más legibles.

 • تنظیم کنندگان…انجام می دهد. y 2 más tienen una altura de línea de solo el 100 % del tamaño de la fuente.
Mostrar cómo corregirlo
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 1.058 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 980. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:

 • El elemento <form>سه شنبه 05 فروردین 1399</form> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <h1>www.technomech.ir</h1> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="items">صفحه نخست آرشي…راک نقشه سايت</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_title">دانلود رایگان…ید ترجمه فارسی</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <img src="http://up.tech…0/articles.jpg"> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_title">درباره سايت</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_content">تکنو مکانیک :…انیک می باشد.</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_title">موضوعات</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>کتاب _ جزوه _ حل المسائل</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…12/مکانیک.html">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[32]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…/13/عمران.html">عمران</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[22]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…at/26/برق.html">برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[7]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>سمینار و تحقیق</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…14/مکانیک.html">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[31]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…/15/عمران.html">عمران</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[11]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…at/27/برق.html">برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[7]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/32">کامپیوتر</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/35">الکترونیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[2]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>گزارش کار</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…ته-مکانیک.html">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[82]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…شته-عمران.html">عمران</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[79]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…-رشته-برق.html">برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[25]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>آموزش نرم افزار</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…24/مکانیک.html">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[6]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…/25/عمران.html">عمران</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[4]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technom…at/28/برق.html">برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>پایان نامه</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/30">کامپیوتر</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/31">مهندسی برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/33">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[4]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/34">الکترونیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[5]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>پروژه و پایان نامه</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/39">پروژه و پایان نامه</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>مقالات ISI ترجمه شده</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/41">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[19]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/42">عمران</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[11]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/43">معماری</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[2]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/44">برق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[159]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/45">الکترونیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[138]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/51">مواد و متالورژی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/46">فناوری اطلاعات</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/52">کامپیوتر</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[61]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/48">مدیریت</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[62]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/49">حسابداری</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[38]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/50">بازار یابی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[16]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/47">اقتصاد</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[82]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/53">علوم اجتماعی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/54">روانشناسی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[14]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/55">ترافیک و حمل و نقل</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/56">پزشکی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[26]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/57">مهندسی سیستم ها</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/58">مهندسی تاسیسات</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/59">جغرافیا</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/60">مدلسازی و ارزیابی شناختی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/61">صنایع غذایی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/62">ریاضیات و آمار</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/63">مدیریت منابع انسانی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/64">تجارت</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[2]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/65">زمین شناسی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/66">بانکداری و امور مالی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/67">کارآفرینی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[4]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/68">زیست</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[19]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/69">کشاورزی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/70">داروسازی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/71">حقوق</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/72">زبان نگلیسی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/73">مهندسی فرآیندها</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/74">شیمی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[13]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/75">معارف اسلامی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/76">تکنولوژی آموزش</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/84">ورزش و تربیت بدنی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/85">فیزیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[0]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/86">جهانگردی و گردشگری</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/87">علوم سیاسی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/90">علوم تربیتی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>گزارش کارآموزی</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/78">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/79">کامپیوتر</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[1]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/80">برق و الکترونیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/81">صنایع غذایی</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/82">شیمی و پلیمر</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/83">فناوری اطلاعات IT</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>پاورپوینت و ورد</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/cat/89">مکانیک</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>[11]</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_title">جستجو</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <input type="text" name="search"> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="block_title">آمار سايت</div> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <td>نام کاربری :</td> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <td>رمز عبور :</td> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <td></td> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <br> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <a href="http://technomech.ir/forget">رمز عبور را فراموش کردم ؟</a> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <hr> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <img src="http://up.tech…aleb/stats.gif"> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>آمار کاربران</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <hr> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <img src="http://up.tech…servertime.png"> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>آمار بازديد</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <font>»</font> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <b>سه شنبه 05 فروردین 1399</b> queda fuera de la ventana gráfica.
 • El elemento <div class="footer">کليه حقوق براي…د قانوني دارد.</div> queda fuera de la ventana gráfica.
Mostrar cómo corregirlo
  1 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de evitar los plugins.


82 / 100    Velocidad
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

 • http://up.technomech.ir/up/technomech/Pictures/ddd.jpeg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/backgroundimage.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/stats.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/jpg/buy.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
Mostrar cómo corregirlo
Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 147 B (reducción del 17 %).

 • Si se reduce http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js, supondría un ahorro de 147 B (reducción del 17 %) después de la compresión.
Mostrar cómo corregirlo
Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

Se ha podido mostrar aproximadamente un 3 % del contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:

 • http://technomech.ir/js/site.js
 • http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/Tip_toltipe.js
Mostrar cómo corregirlo
Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 90,5 KB (reducción del 57 %).

 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/1228740/articles.jpg, supondría un ahorro de 26,7 KB (reducción del 65 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/header.jpg, supondría un ahorro de 22,4 KB (reducción del 63 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174376/739.png, supondría un ahorro de 11,2 KB (reducción del 58 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174416/741.png, supondría un ahorro de 8,3 KB (reducción del 48 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174374/1111.png, supondría un ahorro de 8,1 KB (reducción del 49 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2174410/740.png, supondría un ahorro de 7 KB (reducción del 50 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/view/2303564/742.png, supondría un ahorro de 5,7 KB (reducción del 47 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/icon_servertime.png, supondría un ahorro de 758 B (reducción del 59 %).
 • Si se comprime http://up.technomech.ir/up/technomech/site/file_ghaleb/star1.gif, supondría un ahorro de 458 B (reducción del 32 %).
Mostrar cómo corregirlo
  6 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de páginas de destino

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta del servidor

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre la priorización de contenido visible*Los resultados se almacenan en la memoria caché durante 30 s. Si has realizado cambios en la página, espera 30 s antes de volver a ejecutar la prueba.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes