سئوموز

جهت رفع مشکلات سایت خود ، که در این آنالیز مشاهده می نمایید به بخش پشتیبانی سئوموز تیکت ارسال نمایید.


→ Click para actualizar

Introduce dominio


daneshtc.ir

Revisión web de daneshtc.ir

 Generado el 07 Diciembre 2017 11:17 AM

Resultados antiguos? ACTUALIZAR !


La puntuación es 46/100

Contenido SEO

Título

کارخانه دانش | مرکز آموزش کارخانه دانشLongitud : 38

Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بهینه بحران را اصطلاحاً مدیریت بحران گویند. به عبارت دیگر کلیه مکانیسم ها و فرآیندهایی که یکی از عوامل چهارگانه را بمنظورLongitud : 159

Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad Contenido
locale fa_IR
type website
title کارخانه دانش - مرکز آموزش کارخانه دانش
description مرکز آموزش کارخانه دانش
url http://daneshtc.ir/
site_name کارخانه دانش
Titulos
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 11 3 0 0 0
 • [H2] مرکز آموزش کارخانه دانش
 • [H2] مدیریت بحران
 • [H2] روشهای آینده‌پژوهی
 • [H2] چرا باید فناوری را پیش‌بینی کرد؟
 • [H2] نوآوری تکنولوژیکی
 • [H2] کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت در طرحهای سامانه محور
 • [H2] کارگاه آموزشی طراحی تفصیلی و نمونه سازی طرحهای سامانه محور
 • [H2] مولتی روتر هدهد ۳
 • [H2] نیاز مشتری
 • [H2] موتور چهارچرخ یا ATV
 • [H2] فناوری توربین بادی عمود محور
 • [H3] ورود اعضاء
 • [H3] محبوبترین مطالب
 • [H3] مطالب تصادفی
Imagenes Hemos encontrado 11 imágenes en esta web.

Bien, la mayoría de tus imágenes tienen atributo alt.
Ratio Texto/HTML Ratio : 2%

El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe Genial, no se han detectado Iframes en la página.

Reescritura URL Mal. Tus enlaces parecen usar parámetros en la url (query string).
Guiones bajos en las URLs Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página Hemos encontrado un total de 104 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficherosAncla Tipo Jugo
طراحی محصول Interna Pasando Jugo
مدیریت پروژه Interna Pasando Jugo
نوآوری و خلاقیت Interna Pasando Jugo
مدیریت بحران Interna Pasando Jugo
مدیریت فناوری Interna Pasando Jugo
مدیریت دانش Interna Pasando Jugo
آینده پژوهی Interna Pasando Jugo
دوره های آموزشی و محصولات Interna Pasando Jugo
نام‌نویسی Interna noFollow
کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت در طرحهای سامانه محور Interna Pasando Jugo
۵ راه برای از دست دادن مشتری Interna Pasando Jugo
عوامل جلوگیری کننده از بروز خلاقیت Interna Pasando Jugo
کارگاه آموزشی طراحی مفهومی در طرحهای سامانه محور Interna Pasando Jugo
شناور هاورفن Interna Pasando Jugo
کارگاه آموزشی طراحی تفصیلی و نمونه سازی طرحهای سامانه محور Interna Pasando Jugo
انواع نظامهای نوآوری Interna Pasando Jugo
کارگاه آموزشی طراحی اولیه در طرحهای سامانه محور Interna Pasando Jugo
چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE Interna Pasando Jugo
پیش بینی تکنولوژی Interna Pasando Jugo
پرواز پروانه‌های رباتیک شرکت Festo Interna Pasando Jugo
نیاز مشتری Interna Pasando Jugo
شناسایی نیاز مشتریان Interna Pasando Jugo
کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور Interna Pasando Jugo
فناوری توربین بادی عمود محور Interna Pasando Jugo
مدیریت بحران Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
روشهای آینده‌پژوهی Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
چرا باید فناوری را پیش‌بینی کرد؟ Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
نوآوری تکنولوژیکی Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
آموزش Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
مولتی روتر هدهد ۳ Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
موتور چهارچرخ یا ATV Interna Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
- Externo Pasando Jugo
2 Interna Pasando Jugo
3 Interna Pasando Jugo

Palabras Clave SEO

Nube de Palabras Clave محور فناوری های بحران طراحی کارگاه آموزشی طرحهای سامانه مدیریت
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) Contenido Título Palabras Claves (Keywords) Descripción Titulos
مدیریت 9
محور 6
آموزشی 6
سامانه 5
کارگاه 5

Usabilidad

Url Dominio : daneshtc.ir
Longitud : 11
Favicon Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
language Genial. Has declarado el idioma fa.
Dublin Core Esta página no usa Dublin Core.

Documento

Tipo de documento (Doctype) HTML 5
Codificación Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C Errores : 2
Avisos : 7
Privacidad de los Emails Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas.
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4).
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6).
Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.

Movil

Optimización Móvil
Icono para Apple
Etiqueta Meta Viewport
Contenido Flash

Optimización

Mapa del sitio XML No disponible

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.
Robots.txt http://daneshtc.ir/robots.txt

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica No disponible

No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

PageSpeed Insights


51 / 100    Velocidad
  Elementos que debes corregir:
Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 420,8 KB (reducción del 72 %).

 • Si se comprime http://daneshtc.ir/, supondría un ahorro de 77,7 KB (reducción del 86 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js?ver=1.19.0, supondría un ahorro de 76,4 KB (reducción del 66 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 66,4 KB (reducción del 61 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js, supondría un ahorro de 60 KB (reducción del 65 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 20 KB (reducción del 85 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css, supondría un ahorro de 19,9 KB (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 15,7 KB (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 15,4 KB (reducción del 81 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/bootstrap-front.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 12,8 KB (reducción del 88 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.jcarousel.min.js, supondría un ahorro de 11 KB (reducción del 72 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css, supondría un ahorro de 10,2 KB (reducción del 89 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 64 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 56 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 81 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 75 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 84 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 85 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css, supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 84 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.14, supondría un ahorro de 949 B (reducción del 67 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css, supondría un ahorro de 907 B (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/scripts.js, supondría un ahorro de 663 B (reducción del 42 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Titr/stylesheet.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 167 B (reducción del 44 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Koodak/stylesheet.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 42 %).
Mostrar cómo corregirlo
Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/cats.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/doc.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/logo.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/next-page.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/pops-title.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/read-more.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.jcarousel.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/scripts.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/bb1.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://dl.20script.ir/img/website.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
Mostrar cómo corregirlo
Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 17 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js?ver=1.19.0
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.js?ver=1.0

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Koodak/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Titr/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Yekan/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/gen.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/def.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/bootstrap-front.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.14
Mostrar cómo corregirlo
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Minificar CSS
Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir CSS de estos recursos para reducir su tamaño en 12,5 KB (reducción del 17 %).

 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 3,9 KB (reducción del 21 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css, supondría un ahorro de 3,3 KB (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 17 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css, supondría un ahorro de 574 B (reducción del 11 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css, supondría un ahorro de 556 B (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css, supondría un ahorro de 534 B (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css, supondría un ahorro de 265 B (reducción del 86 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css, supondría un ahorro de 171 B (reducción del 15 %).
Mostrar cómo corregirlo
Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 18,4 KB (reducción del 17 %).

 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/01/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/07/kargah1.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 21 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/01/960504B-WS-6B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-e1517167365901.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/11/44.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/08/3.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 16 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/07/kargah2.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/bb1.jpg, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 12 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/12/images.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 18 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/12/download.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/RFP.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/read-more.png, supondría un ahorro de 129 B (reducción del 12 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/pops-title.gif, supondría un ahorro de 113 B (reducción del 18 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/cats.png, supondría un ahorro de 112 B (reducción del 29 %).
Mostrar cómo corregirlo
  4 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de páginas de destino

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la reducción del contenido de JavaScript

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre la priorización de contenido visible


84 / 100    Experiencia de usuario
  Elementos que debes corregir:
Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

 • El botón táctil <label for="user_login">نام کاربری یا نشانی ایمیل</label> y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <label for="rememberme">مرا به خاطر بسپار</label> está cerca de 3 botones táctiles.
 • El botón táctil <label for="rememberme">مرا به خاطر بسپار</label> y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <input id="wp-submit" type="submit" name="wp-submit" class="button button-…y button-large"> está cerca de 1 botones táctiles.
 • El botón táctil <a href="http://danesht…ction=register">نام‌نویسی</a> está cerca de 1 botones táctiles.
 • El botón táctil <a href="/#twitter" class="a2a_button_twitter">Twitter</a> y 69 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <a href="/#google_plus" class="a2a_button_google_plus">Google+</a> y 69 más están cerca de otros botones táctiles.
 • El botón táctil <a href="http://daneshtc.ir//page/2" class="page-numbers">2</a> y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
Mostrar cómo corregirlo
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 418 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 412.

Mostrar cómo corregirlo
  3 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de evitar los plugins.

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo configurar ventanas gráficas.

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo utilizar tamaños de fuente que se puedan leer.


60 / 100    Velocidad
  Elementos que debes corregir:
Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 420,9 KB (reducción del 72 %).

 • Si se comprime http://daneshtc.ir/, supondría un ahorro de 77,8 KB (reducción del 86 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js?ver=1.19.0, supondría un ahorro de 76,4 KB (reducción del 66 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 66,4 KB (reducción del 61 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js, supondría un ahorro de 60 KB (reducción del 65 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 20 KB (reducción del 85 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css, supondría un ahorro de 19,9 KB (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 15,7 KB (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 15,4 KB (reducción del 81 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/bootstrap-front.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 12,8 KB (reducción del 88 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.jcarousel.min.js, supondría un ahorro de 11 KB (reducción del 72 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css, supondría un ahorro de 10,2 KB (reducción del 89 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 64 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 56 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 81 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 75 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 84 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 85 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css, supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 84 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.14, supondría un ahorro de 949 B (reducción del 67 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css, supondría un ahorro de 907 B (reducción del 77 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/scripts.js, supondría un ahorro de 663 B (reducción del 42 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Titr/stylesheet.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 167 B (reducción del 44 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Koodak/stylesheet.css?ver=4.9.3, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 42 %).
Mostrar cómo corregirlo
Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/cats.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/doc.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/logo.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/next-page.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/pops-title.gif (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/randoms-title.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/read-more.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.jcarousel.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/scripts.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/bb1.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
 • http://dl.20script.ir/img/website.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
Mostrar cómo corregirlo
Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 7 recursos de secuencias de comandos y 17 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/modernizr.min.js
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/javascript/jquery.min.js
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js?ver=1.19.0
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.js?ver=1.0
 • http://dl.20script.ir/img/website.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:

 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/custom-fonts/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Koodak/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Titr/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/fonts/Yekan/stylesheet.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/gen.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/persian-fonts/def.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/css/bootstrap-front.css?ver=4.9.3
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css
 • http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.14
Mostrar cómo corregirlo
  Elementos que puedes plantearte corregir:
Minificar CSS
Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir CSS de estos recursos para reducir su tamaño en 12,5 KB (reducción del 17 %).

 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.1.6, supondría un ahorro de 3,9 KB (reducción del 21 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/style.css, supondría un ahorro de 3,3 KB (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/parsi-font/assets/css/fonts.css, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 17 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/responsive.css, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/v6/skin.css, supondría un ahorro de 574 B (reducción del 11 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango.css, supondría un ahorro de 556 B (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/tango2.css, supondría un ahorro de 534 B (reducción del 13 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/ie.css, supondría un ahorro de 265 B (reducción del 86 %).
 • Si se reduce http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/css/fonts.css, supondría un ahorro de 171 B (reducción del 15 %).
Mostrar cómo corregirlo
Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 29,7 KB (reducción del 23 %).

 • Al comprimir o modificar el tamaño de http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/logo.png puedes ahorrarte 11,1 KB (un 46 % menos).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/01/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/07/kargah1.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 21 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/01/960504B-WS-6B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-e1517167365901.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/11/44.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/08/3.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 16 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/07/kargah2.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 19 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/bb1.jpg, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 12 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/12/images.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 18 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2017/12/download.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/timthumb.php?src=http://daneshtc.ir/wp-content/uploads/2018/02/RFP.jpg&w=177&h=177, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 17 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/randoms-title.png, supondría un ahorro de 269 B (reducción del 27 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/read-more.png, supondría un ahorro de 129 B (reducción del 12 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/pops-title.gif, supondría un ahorro de 113 B (reducción del 18 %).
 • Si se comprime http://daneshtc.ir/wp-content/themes/20script%20-%20orginal/images/cats.png, supondría un ahorro de 112 B (reducción del 29 %).
Mostrar cómo corregirlo
  4 reglas aprobadas
Mostrar detalles
Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de páginas de destino

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la reducción del contenido de JavaScript

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre la priorización de contenido visible*Los resultados se almacenan en la memoria caché durante 30 s. Si has realizado cambios en la página, espera 30 s antes de volver a ejecutar la prueba.

رفع ارور Improve Server Response Time ـــــ رفع ارور Inline CSS ـــــ رفع ارور Leverage Browser Caching ـــــ رفع ارور Minify Resources (HTML, CSS, and JavaScript) ـــــ رفع ارور Optimize Images ـــــ رفع ارور Optimize CSS Delivery ـــــ رفع ارور Reduce the size of the above-the-fold content ـــــ رفع ارور Remove Render-Blocking JavaScript ـــــ رفع ارور Size Content to Viewport ـــــ رفع ارور Size Tap Targets Appropriately ـــــ رفع ارور Use Asynchronous Scripts ـــــ رفع ارور Use Legible Font Sizes